آموزش بارگزاری تصاویر دانش آموزان در سامانه سناد

210

چگونه تصاویر دانش آموزان را در سامانه سناد بارگزاری کنیم ؟

Fan_Avar_TV
Fan_Avar_TV 26 دنبال کننده