مرکز توسعه علوم دندانپزشکی-کارگاه تراش و ساخت لمینیت 2

2,286

مرکز توسعه علوم دندانپزشکی- Development of Dental Sciences Centre- www.ddscentre.com- کارگاه تراش و ساخت لمینیت- ceramic laminate veneers- Tooth preparation for ceramic laminate veneers دکتر روزبه صدری منش- Dr. Rozbeh Sadrimanesh