سخت افزار پروژه xCloud

293
Phil Spencer و Kareem Choudhry در مصاحبه‌ایی با مجله Fortune، برخی از سخت افزار پروژه xCloud را به نمایش گذاشته و در مورد چالش‌های مدل تجاری آن به گفتگو پرداختند.
وینفون 1 هزار دنبال کننده
pixel