کاشت ایمپلنت با گاید جراحی(حتما ببینید)

354

روشی جدید در جراحی ایمپلنت استفاده از راهنمای جراحی(گاید جراحی) است .با استفاده از گاید جراحی دریل کردن محل قرار گیری پایه ایمپلنت دقیق تر انجام می شود .خطا موقع جراحی کاهش می یابد و درمانی موفق تر خواهید داشت.برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تاس بگیرید 02177911111 سایت کلینیک تخصصی مدرن https://dmcc.pro/services/implant/

filimo
آشغال های دوست داشتنی
%87
محسن امیریوسفی متولد سال 1350 در شهر آبادان است و تا به امروز 3 فیلم بلند سینمایی ساخته که هرکدام آنها چندین سال توقیف بوده اند. نخستین اثر توقیف شده او « خواب تلخ » بود و پس از آن « آتشکار » را روانه سینما کرد و « آشغال های دوست داشتنی » سومین اثر سینمایی او محسوب می شود که با 6 سال تاخیر به سینما آمده. منیر ( شیرین یزدان بخش ) پیرزنی است که تمام اعضای خانواده اش در یک قرن اخیر تاریخ ایران درگیر مبارزات سیاسی بوده اند و حالا او با چالشی بزرگ درباره اتفاقات سال 88 مواجه شده است.