کاشت ایمپلنت با گاید جراحی(حتما ببینید)

391

روشی جدید در جراحی ایمپلنت استفاده از راهنمای جراحی(گاید جراحی) است .با استفاده از گاید جراحی دریل کردن محل قرار گیری پایه ایمپلنت دقیق تر انجام می شود .خطا موقع جراحی کاهش می یابد و درمانی موفق تر خواهید داشت.برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تاس بگیرید 02177911111 سایت کلینیک تخصصی مدرن https://dmcc.pro/services/implant/

pixel