مصاحبه تلويزيوني آقاي حاجتي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خوزستان

19
19 بازدید
اشتراک گذاری
مصاحبه تلويزيوني آقاي حاجتي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خوزستان در مركز صدا وسيماي استان به مناسبت روز آمار و برنامه ريزي
pixel