ما همگی توانایی شکل دادن به آینده مان را داریم، پس نظاره گر گذر زمان نباشیم

224
کوچینگ ایرانیان 4 دنبال‌ کننده
224 بازدید
بینش بی عمل صرفا یک رویاست و عمل بی بینش فقط وقت گذرانی است
pixel