مجتمع تجاری رافا

167

طراحی مجتمع تجاری رافا توسط مهندس حامد بدری احمدی در حدود ۴ سال پیش در قلب اقتصادی و بهترین نقطه شهر تربت جام انجام گرفت. مطالعات بسیاری برای طراحی پروژه انجام گرفت و تصمیم بر این بود که مجتمع تجاری رافا به قطب تجاری تربت جام تبدیل شود. اما متاسفانه به دلایل غیرمعماری و مشکلاتی که می توانست حل شود این پروژه در مرحله فونداسیون باقی مانده است. ویدئوهای بیشتر از طرح های اجرا نشده معماران مطرح ایران را در سایت http://memaritv.ir/ ملاحظه نمائید.

معماریTV
معماریTV 90 دنبال کننده