اخذ عوارض ۶۰ تومانی از واردات هر نرخ سیگار

38

شبکه خبر- 20 تیر 98- 15:30| علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران اعلام کرد، عوارض خرده فروشی سیگار به ازای هر نخ ششصد ریال از واردکنندگان دریافت خواهد شد.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده