حضور دادستان کل کشور و دادستان تهران در محل حادثه علوم تحقیقات

1,353
حضور «منتظری»، دادستان کل کشور و «دولت آبادی»، دادستان تهران در جمع دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
کلاکت 15.1 هزار دنبال کننده
pixel