100ثانیه اخبار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هفته چهارم مهر ماه 1399 شماره 74

32
100ثانیه اخبار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هفته چهارم مهر ماه 1399 شماره 74/ روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/ گوینده خبر: سید مرتضی موسوی/تدوین:روح الله دلیر
pixel