چهارمین مجمع عمومی سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار - فیلم 8

295

اسفند 91 - مهدی جعفری # سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار متشکل از گروهی از جوانان اصلاح طلب است که بر اساس احساس مسئولیت اجتماعی خود و بصورت داوطلبانه در این تشکل قانونی و جوان اصلاح طلب فعالیت می

پویش
پویش 28 دنبال کننده