کشف و ضبط 380 دستگاه تلفن همراه قاچاق

118

شبکه پنج- 22 مرداد 98- 18:30 | نقره داغ شدن متهمان قاچاق تلفن همراه در انبار حکیمیه تهران. در پی کشف و ضبط 380 دستگاه تلفن همراه از این انبار، پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه 29 ویژه رسیدگی به امور مربوط به قاچاق کالای تعزیرات تهران قرار گرفت. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: پس از رسیدگی و احراز تخلف، متهم به پرداخت بیش از 330 میلیون تومان جریمه نقدی و ضبط کالای مکشوفه در حق دولت محکوم شد.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده