قالب بالا رونده مکانیکی (Climbing)

189
مزایای استفاده قالب بالا رونده مکانیکی (Climbing) : 1- افرایش سرعت بتن ریزی 2- کاهش هزینه های نیروی انسانی 3- افزایش ایمنی www.araspoolad.com
pixel