تئوری شکل گیری اعداد

397
شمارش اولیه در میان آریایی ها ـ تئوری سید عامر هاشمی.
عامر هاشمی 40 دنبال کننده
pixel