نمایشگر سه بعدی Magical80 - نمایشگاه نفت و گاز 95

467

این نمایشگر سه بعدی با ابعاد نسبتا بزرگ خود توانست پروژها، دستاوردها و جدیدترین محصولات شرکت چمان را بصورت سه بعدی به نمایش درآورده و مورد توجه مخاطبان قرار گیرد. مدیران این شرکت از بکارگیری این هولوگرام سه بعدی و بازخورد مثبت آن در درگیر نمودن مخاطبان با محتوای شرکت خشنود بودند.چمان با کمک این نمایشگر هولوگرام توانست یک ویترین سه بعدی از پروژه ها و دستاوردهای خود را به بازدیدکنندگان ارائه دهد.