انیمیشن آموزشی ایمنی در برابر زلزله شبکه پویا- قسمت یازدهم وسایل قابل سقوط

350
شبکه پویا
شبکه پویا 155 دنبال کننده