01 طراحی ظاهر کلی سایت با فتوشاپ

2,348

بررسی مهندسی نیازها برای طراحی سایت تفریحی خبری با استفاده از زبان برنامه نویسی HTML + CSS + C# + ASP.NET + SQL Server معرفی سایت Dynamic و سایت Static طراحی ظاهر کلی سایت با فتوشاپ به فرمت PSD تعریف بخش های Header و Menu و Container و Footer انتخاب نرم افزار Visual Studio 2010 برای محیط کار طراحی سایت ASP.NET آشنایی با Visual Studio و نحوه بکار گرفتن http://madareto.com

تورج امین فر
تورج امین فر 104 دنبال کننده