آموزش سمیاد(اساتید) دکتر مسعود تقوی، مدیر گروه مکانیک دانشکده فنی وحرفه ای نوشهر

1,311
وبینار تخصصی "آموزش جامع سامانه سمیاد" (ویژۀ اساتید) - مدرس: دکتر مسعود تقوی - مدیر گروه مکانیک دانشکده فنی و حرفه ای پسران نوشهر - 29 شهریور 1399 - وبسایت دانشکده: https://noshahr.tvu.ac.ir/ - "آموزش سمیاد" (ویژۀ اساتید): https://www.aparat.com/v/M3vgJ - "آموزش نحوۀ برگزاری آزمون مجازی در سامانه سمیاد" (ویژۀ اساتید): https://www.aparat.com/v/Mh2Yp
pixel