از دست قانون فرار میکنی؟؟/ تله عجیب برای فرار از قانون!

864
فیلمی از شیوه ی عجیب توقف خودروهایی ببینید که در خارج از کشور از قانون فرار می کنند .
pixel