تحسین امام خامنه ای از شعر درباره امروز و دیروز فتنه گران

2,490
شعر تحسین شده ای درباره امروز و دیروز فتنه گران که در حضور امام خامنه ای توسط آقای مهدی جهاندار خوانده شد. فتنه شاید روزگاری اهل ایمان بوده باشد *** آه این ابلیس شاید روزی انسان بوده باشد
pixel