ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

Gearbox Animation

204
RFTco 8 دنبال‌ کننده
The video used to introduce the first double-clutch gearbox in Mitsubishi trucks. I did all CG work. Created at The Looop CGI.
2 سال پیش
RFTco 8 دنبال کننده
pixel