مستندی از کشور یمن

148

مجموعه مستند «راز خنجر» روایتی است از تاریخ گذشته و معاصر یمن و اتفاقات سیاسی چند سال گذشته این کشور اختصاص دارد. در هر قسمت این مستند به یکی از مقاطع تاریخی یمن و گفت وگو با فعالان سیاسی یمنی به ویژه از انصارالله پرداخته و به نمایش تصاویری مستند از تحولات سیاسی و نظامی اخیر این کشوررا نمایش داده است. http://cmmt.ir/598