برنامه « جمع ایرانی » ؛ شبکه جهانی جام جم - تاریخ پخش : 10 اسفند 98

1,121

10627 - " جمع ایرانی " شنبه ( 29 فوریه )رضا احسانپور(شاعر و طنز پرداز)، مرتضی تبریزی (بازیگر)،اراد تحویلداری، پارسا مصلحی فرد، وحیدرضا مصلحی فرد، علی سلیمی، هیوا نادری فر(نوازندگان) و محمد رضا هادی جعفری(خواننده).امیر رضایی و زهرا شوقی ، مجریان این برنامه می باشند .

pixel