حل سوال6 فصل 1 ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی استاد خلیلی

433

حس خاص درخشش/ آموزش و حل سوالات ریاضی توسط استاد مهندس محمد خلیلی/ آدرس سایت: www.mkhalili.ir اینستاگرام: www.instagram.com/special_sense_of_brilliance شبکه های مجازی: Special_sense_of_brilliance@ تلفن: 88379598