سونوگرافی چهار بعدی

558

سونوگرافی چهاربعدی real time در کمترین زمان ممکن با پیشرفته ترین دستگاه سونوگرافی در هفته هیجدهم بارداری در مرکز سونوگرافی دیجیتال قلهک