مانور جنگنده اف-35 مدل آ نیروی هوایی امریکا

475

مانور جنگنده اف-35 مدل آ نیروی هوایی امریکا در نمایش هوایی ریات 2018 پایگاه هوایی فیرفورد انکلستان ------------------------- USAF F-35A High Performance Demo At RIAT 2018 مانور اف-35 مدل آ

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 6.9 هزار دنبال کننده