سپرخورشید - Sun Shield

97

این اپ به شما امکان می دهد تا خود رادربرابراشعات مضرخورشید محافظت کنید. این برنامه با قراردادن اطلاعات درباره UV وانفجارات خورشید به شما کمک می کند تا محافظت صحیحی ازپوست خود داشته باشید . . دانلود از ایران اپس: http://iranapps.ir/app/com.sun.sunshield

ایران اپس
ایران اپس 781 دنبال کننده