داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

عجز در مهرورزي چگونه خود را در قالب درد مهرورزي نشان مي دهد؟

275
عجز در مهرورزي چگونه خود را در قالب درد مهرورزي نشان مي دهد؟ ویدیوی جالبی است در نمایش کاذب حمایت و رفاقت: تمایز همدلی و همحسی
pixel