آموزش روبان دوزی گل رز برجسته

2,096

www.kachiran.com روبان دوزی برجسته امروزه طرفداران بسیاری پیدا کرده است. زیرا ابزار آن ساده و در دسترس و ارزان است. روبانهای رنگی با ضخامت متفاوت در بازار موجود است. در فیلم پیوست نحوه دوخت گل رز برجسته با روبان آموزش داده می شود.