داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

آزمایش ایجاد آتش بدون استفاده از شعله

673
در این آزمایش بچه ها از نزدیک دیدند که واکنش " پرمنگنات پتاسیم " با " گلیسیرین " باعث ایجاد شعله آتش میگردد . آزمایشگاه امکان این تجربه را فراهم می آورد و آن را در ذهن دانش آموز ماندگار می کند
pixel