امروز روز پایان برجام نیست

256
امروز روز پایان برجام نیست، روز گام جدید در اجرای آن است/امروز فروش ذخایر اورانیوم غنی شده و ذخائر آب سنگین را متوقف می کنیم؛ این تصمیم برای ۶۰ روز است
pixel