معارفه دوره استادی تغییر - قسمت اول

222
معارفه دوره بلند مدت استادی تغییر با تدریس سید علی احمدی لینک ثبت نام در دوره با تخفیف 41 درصد : https://aliahmadi.info/shop/changechef/ لینک ادامه ویدئو : 2https://aliahmadi.info/changechef/
filimo
می خواهم زنده بمانم - فصل 1 قسمت 2
%95
هما به سراغ امیر شایگان رفته تا برای آزادی پدرش به او کمک کند. هما مجبور است در مدت زمان کمی خواسته ی شایگان در قبال آزادی پدرش اجابت کند. در این مسیر، نادر علی رغم مخالفتش سعی میکند به او کمک کند.
pixel