دیالوگ های درخشان - سگ کشی

10,224

نویسنده،تدوینگر،تهیه کننده و کارگردان:بهرام بیضایی ساختنِ فیلم سال۱۳۷۸ آغاز شد.سال بعدش بیضایی فیلم را تدوین کردوسرانجام سال ۱۳۸۰ نسخهٔ کاملش در سینماهای ایران به نمایش درآمد.رضا کیانیان در مقاله "مشقت بیضایی بودن" مینویسد:اگر در شرایطی عادی به سر می بردیم،وزارت ارشادمیبایست ستاد تشکیل میداد تا هر مانعی را از سر راه بردارد که بیضایی و امثال اوبتوانند هر چه بیشترکارکنند سرمایه ملی که شاخ و دم ندارد