ریمپ ایسیو لیفان 620 - تقویت خودرو - هزینه ریمپ لیفان | کاراک

386

ریمپ ECU : ریمپ لیفان 620 برای تقویت خودرو ، خدمات زیر را شامل میشود : افزایش قدرت - کاهش مصرف سوخت - افزایش شتاب اولیه لیفان 620 و رفع کپ اولیه پدال گاز برقی - افزایش شتاب ثانویه - افزایش قدرت در سربالایی کاهش شتاب صفر تا صد از 14 به 12 ثانیه 09128079698 - 02133176043 هزینه ریمپ: https://carak.ir/remap-price/ نمونه کارهای بیشتر در لینک زیر : https://carak.ir/ecu-remap/