پنجره-بررسی سیاست های دولت در خصوص کوپنی کردن یا پرداخت یارانه نقدی

126
این قسمت از برنامه پنجره با حضور آقای دکتر سرزعیم و آقای دکتر آذرمند به مباحث مربوط به سیاست های دولت در خصوص کوپنی کردن یا پرداخت یارانه نقدی می پردازد. در این برنامه تجربه کوپنی کردن کالاهای اساسی در دهه 60 مطرح گردیده و به بیان تفاوت های کوپنی کردن یا پرداخت یارانه نقدی به کالاهای اساسی و آثار سیاستی هر کدام بر اقتصاد کلان پرداخته می شود.
pixel