ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

رسانه ها، اخبار جعلی و راه های شناسایی

75
گفتگوی لایو اینستاگرام با عنوان رسانه ها، اخبار جعلی و راه های شناسایی برگزار شده توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- منطقه جنوب کشور در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹. با حضور: دکتر سید وحید عقیلی/دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و رئیس پژوهشکده ارتباطات، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دکتر حسن مقدس زاده/دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی و دبیر کمیته شاخه های استانی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
pixel