دکتر هاله هاشم زاده - رتبه 4 آزمون دستیاری 96

1,708
فایل مصاحبه خانم دکتر هاله هاشم زاده رتبه 4 آزمون دستیاری 96 که در رشته ارتو دانشگاه تهران پذیرفته شده اند.
pixel