نمایی از چاپخانه سازمان نیازمندیهای همشهری

397
چاپخانه سازمان نیازمندیهای همشهری با فعالیت 24 ساعته، تلاش خود را در جهت ارسال به موقع راهنمای همشهری به دست مخاطبان این رسانه بکار گرفته است.
pixel