قسمت پنجم - مصاحبه کارآفرین مهندس عابدی در برنامه پایش

962
تاژ 163 دنبال‌ کننده
962 بازدید
اشتراک گذاری
پدر شوینده ایران مهندس داوود عابدی آملی در این بخش از برنامۀ پایش از دوران پایان تحصیل و مشقت های یافتن کار در آن زمان و بدو ورود به بازار کار می
تاژ 163 دنبال کننده
pixel