ریاضی - سال دهم و یازدهم و دوازدهم - مهندس بشیرزاده (الگو و دنباله) - قسمت هفتم

236
ریاضی - سال دهم و یازدهم و دوازدهم - مهندس بشیرزاده (الگو و دنباله) - قسمت هفتم - بعثت اسطوره کنکور ایران 0214817 44252525 44232424
کنکور بعثت 338 دنبال کننده

SHANTIA313

3 ماه پیش
سلام من دنبالت کردم توهم منو دنبال کن لطفا
pixel