سلامت و بهداشت روان در مهاجرت/ چالش روانی کار در مهاجرت

61
صدای استرالیا– سلامت و بهداشت روان در مهاجرت برنامه‌ای از سری مجموعه‌های “مهاجرت موفق” است که با همکاری نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن تهیه شده که همراه با خلیل دولتیار روان درمانگر به ابعاد مختلف روانشناسی در دوران مهاجرت می‌پردازند. در این قسمت به سرفصل های زیر پرداخته می شود: ۱- اولین تجربه‌ی مهاجر در زمینه‌ی کار چیست و چگونه می‌تواند خود را برای مواجهه با آن آماده کند؟ ۲- یک مهاجر بعد از اشتغال در محیط کار جدید با چه چالش‌هایی روبرو خواهد شد؟
pixel