«گروه اسلومو»؛ انفجار بالون آبی (دوبله)

1,066

فصل تابستان است و بچه های گروه اسلومو همچنان در حیاط پشتی مشغول آب بازی هستند. آن ها امروز ایده ترکاندن یک بالون آبی بسیار بزرگ روی ترمپولین را در سر دارند. «دن» مثل همیشه سوژه آزمایش می شود و زیر ترمپولین می خوابد و «گوین» بالون را آب می کند و از صحنه ترکیدن بالون و واکنش «دن» با دوربین فوق آهسته فیلمبرداری می کند.

مدال
مدال 4.4 هزار دنبال کننده