هشدار ایران به ترکیه: فورا خا ج شوید ترکیه به عر بستان : شما ساکـت باشید!

138
نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 22.5 هزاردنبال‌ کننده
138 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

فوری هشد ار جـ دی ایران به ترکیه: فو را خار ج شوید؛ تر کیه: شما سا کت باشید!

نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 22.5 هزار دنبال کننده