افشاگری علیه فردوسی پور!

14,145

قسمت بیست و ششم رادیو داد | فوتبال همش برای ما خوبی هست!

رادیو داد
رادیو داد 787 دنبال کننده
akhyar

akhyar

7 ماه پیش
عالی
reza0203

reza0203

7 ماه پیش
خجالت بکشید دست بردارید از این کار احمقانه تاکی میخواهید . به تمسخر بیشعورانه خودتان و به اصطلاح ترور شخصیت وتمسخر جواد خیابانی و عادل فردوسی پور ادامه دهید هروقت توانستید مثل این دو عزیز سابقه کار داشته باشید و به همین اندازه سوتی و اشتباه داشته باشید آنوقت بیایید وادعا کنید و دیگران را تمسخر کنید کلا سیاست تان پست و کثیف است واینطوری میخواهید هرکسی را که طرف مردم است و محبوبیت و جایگاه ویژه دارد در دل مردم میخواهید با حاشیه سازی به این محبوبیت صدمه بزنید ولی کور خواندید خودتان را ضایع میکنید