حضور یک تصویرگر حرفه ای در باهمستان

941

علیرضا گلدوزیان از تصویرگران کشورمان در برنامه باهمستان حضور پیدا کرد. علیرضا سعیدی کارشناس هنرهای تجسمی مجری این بخش بود