اینجوری باید برای ظهور امام زمان دعا کنیم!

909

آیت الله بهجت: اگر دنیا را می خواهیم باید ناصر حقیقی (امام زمان) را بخواهیم ...حتی اگر دنیا را بخواهیم ... !

جام جمکران
جام جمکران 979 دنبال کننده