درگیری شدید یک رزمی کار با مامور پلیس

3,287
رزمی کار متخلف با مامور پلیس درگیر شده و او را کتک زد.
pixel