تظاهرات هزاران نفری در شیکاگو

196
روز پنجشنبه در شمال شهر شیکاگو در اعتراض به خشونت های مسلحانه تظاهرات کردند و خواستار کاهش جرایم خشن و بهبود شرایط امنیتی در این منطقه شدند. تظاهرکنندگان خیابان های اصلی شمال شیکاگو را طی کردند و شعار "جرایم خشن را متوقف و کنترل سلاح را تقویت کنید" سردادند.
فرادید 2.4 هزار دنبال کننده
pixel