قطاری که با هیدروژن کار می‌کند؛ وداع با دیزلی‌ها؟

54

اولین قطار هیدروژنی بریتانیا به نمایش گذاشته شده است. در ماه‌های آینده قرار است آن را روی خطوط راه آهن این کشور امتحان کنند. مسئولان امیدوارند با به کارگیری قطاهای هیدروژنی، قطارهای دیزلی را حذف کنند.

حسین توکلی
حسین توکلی 78 دنبال کننده