دستگاه پوست پیاز گیر

512
پیاز یکی از مشکل ترین سبزیجات برای پوسته گیری است. به دلیل اینکه پیاز از لایه های بسیار نازکی تشکیل شده است پوست گیری آن سخت می باشد.
pixel